สวนผึ้งไข่แตกแล้ว พบผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่รายแรก เป็นทหารจากเชียงใหม่ ทำให้ราชบุรีพบผู้ติดเชื้อรวม 121 ราย

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด ภายในจังหวัดราชบุรี ซึ่งในวันนี้ มีผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มอีก 12 ราย รวมแล้ว 121 ราย คลิกที่รายที่ เพื่อดูไทม์ไลน์ของแต่ละราย

รายที่ 110 เพศหญิง อายุ 9 เดือน ต.หน้าเมือง อ.เมือง
รายที่ 111 เพศชาย อายุ 34 ปี ต.เจดีย์หัก อ.เมือง
รายที่ 112 เพศชาย อายุ 36 ปี ต.วังมะนาว อ.ปากท่อ
รายที่ 113 เพศหญิง อายุ 29 ปี ต.อ่างหิน อ.ปากท่อ
รายที่ 114 เพศชาย อายุ 24 ปี ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง อาชีพรับราชการทหาร พื้นเพเป็นชาวจังหวัดเชียงใหม่ แต่เดินทางเข้ามาทำหน้าที่ ที่ อ.สวนผึ้ง
รายที่ 115 เพศหญิง อายุ 43 ปี ต.โพธาราม อ.โพธาราม
รายที่ 116 เพศหญิง อายุ 42 ปี ต.บางโตนด อ.โพธาราม
รายที่ 117 เพศหญิง อายุ 48 ปี ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม
รายที่ 118 เพศหญิง อายุ 38 ปี ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม
รายที่ 119 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
รายที่ 120 เพศหญิง อายุ 49 ปี ต.บ้านฆ้อง อ.โพธาราม
รายที่ 121 เพศหญิง อายุ 51 ปี ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่ง

สำหรับผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่ทั้งหมดสะสม 121 ราย หากแยกเป็นรายอำเภอได้ดังนี้

  • อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 41 ราย และมาจากจังหวัดอื่น 1 ราย หายแล้ว 14 ราย
  • อำเภอบางแพ มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 20 ราย หายแล้ว 16 ราย
  • อำเภอโพธาราม มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 18 ราย หายแล้ว 2 ราย
  • อำเภอปากท่อ มีผู้ติดเชื้อในพื้นทีา 15 ราย หายแล้ว 8 ราย
  • อำเภอดำเนินสะดวก มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 12 ราย และมาจากจังหวัดอื่น 2 ราย หายแล้ว 4 ราย
  • อำเภอบ้านโป่ง มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 7 ราย และมาจากจังหวัดอื่น 1 ราย หายแล้ว 3 ราย
  • อำเภอสวนผึ้้ง ไม่มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่ และมีผู้ติดเชื้อมาจากจังหวัดอื่น 1 ราย
  • อำเภอวัดเพลง , อำเภอจอมบึงและ อำเภอบ้านคา มีผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอละ 1 ราย หายแล้วทั้ง 3 ราย
ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com