ราชบุรีพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม 1 ราย เป็นชาวต่างประเทศ พบเดินตลาดนัด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งว่า พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ จำนวน 1 คน ผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวเพศหญิง อายุ 24 ปี ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ผู้ป่วยเป็นแรงงานต่างด้าวรายแรกที่พบเชื้อของจังหวัดราชบุรี ขณะนี้รับการรักษาที่รพ. ดำเนินสะดวก มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 57 ราย ตรวจแล้วได้ผลลบ และให้กักตัวตามมาตรการที่กำหนด จังหวัดราชบุรีพบผู้ป่วยยืนยันรวมปัจจุบัน จำนวน 33 ราย ได้รับการรักษาหายทั้ง 32 ราย การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเชิงรุกได้ยอดสะสม 5,896 ราย สัญชาติไทยสะสม 2,090 ราย สัญชาติอื่น 3,806 ราย รอผลการตรวจ 0 ราย ยังไม่พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก

สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ ของผู้ป่วยรายนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ ทำงาน - บ้านพักในบริษัท อยู่ที่ ม. 10 ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี ส่วนเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นหยุดของบริษัท ในช่วงเวลา 16.00 - 18.00 น. เดินทางไปตลาดนัดที่วัดโคกบำรุงราษฎร์ อ.ดอนกรวย อ.ดำเนินฯ และกลับที่พัก

เมื่อวันที่ 25 ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพ เพื่อยื่นคำขออนุญาติทำงาน ที่ รพ.ดำเนินสะดวก และพบเชื่้อโควิด-19 ในวันเดียวกัน วันต่อมาเข้ารับการรักษาที่รพ.ดำเนินสะดวก และเนื่องจากเป็นผู้ป่วยชาวต่างประเทศรายแรกของจังหวัดราชบุรี จึงได้ส่งตัวอย่างตรวจอีกครั้ง ที่ รพ.ราชบุรี แต่ผลตวจออกมายังสรุปไม่ได้ วันที่ 27 จึงได้ส่งตรวจซ้ำอีกครั้ง ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสมุทรสงคราม ผลออกมาติดโควิด - 19

ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com