“อัครเดช” ร้องสร้างอุโมงค์ใต้สะพานให้นักเรียนบ้านโป่งข้ามถนน-ทำคูส่งน้ำ-ซ่อมทาง

22 ม.ค.2563 นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.จังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ หารือในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 1 ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) 3 เรื่องผ่านไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย

1. บริเวณหน้าวัดอริยวงศาราม (วัดหนองน้ำขาว) ต.ดอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี บนถนนเพชรเกษม มีพี่น้องประชาชนใช้เป็นจุดข้ามถนน 2 ฝั่ง เนื่องจากชุมชนบริเวณวัดขยายตัว และมีโรงเรียนวัดอริยวงศารามซึ่งนักเรียนต้องใช้ข้ามถนน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่ต้องข้ามถนนในจุดดังกล่าว จึงขอให้กรมทางหลวงสร้างอุโมงค์ใต้สะพานข้ามคลองชลประทานในบริเวณดังกล่าว

2. ได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกร หมู่ 12 ต.เบิกไพร และหมู่ 5 ต.คุ้งพยอม อ.บ้านโป่งว่า คูส่งน้ำคลองเส้น 4R – 2R ชำรุดเสียหายทำให้คูส่งน้ำดังกล่าวไม่สามารถส่งน้ำมาทำการเกษตรได้ จึงขอให้กรมชลประทานดำเนินการแก้ไข

ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com