พบไฟป่าอีกจุด ภายในอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ทหารช่างส่งกำลังเข้าช่วยเหลือ

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 รมการทหารช่าง ได้รับการประสานจาก นายมนตรี โภคานิตย์ ปลัดป้องกันอำเภอบ้านคาและเลขานุการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอบ้านคา ขอกำลังพล จิตอาสาจากกรมการทหารช่าง เพื่อเข้าควบคุมไฟป่า โดย พันเอก คมกฤช ศิริไพศาล ผู้บังคับกองพัน ทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11 ได้จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย ร่วมกับกำลังพลหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ , ชุดกิจการพลเรือนที่ 1206 (กองพลพัฒนาที่ 1) , อาสาสมัครสังกัดกองร้อยอาสา รักษาดินแดนอำเภอบ้านคาที่ 11 , ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า และกำลังเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติไทยประจัน ร่วมกว่า 60 นาย เข้าระงับเหตุดับไฟป่า และทำแนวกันไฟป่าในเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน และเขตพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี บริเวณระหว่างเขาอีต่องและเขาหินแผ่น โดยใช้เวลากว่า 5 ชั่วโมง จึงสามารถควบคุมไฟป่าได้สำเร็จ และได้ช่วยกันทำแนวกันไฟจุดดังกล่าวประมาณ 4 กิโลเมตร

จากการตรวจสอบพบว่า ไฟป่าได้เผาพลาญพื้นที่ป่าเสียหายไปประมาณ ๔ ตารางกิโลเมตร หรือ ๒ พันกว่าไร่ ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากมีกิ่งไม้ และใบไม้แห้งทับถมอยู่มาก เนื่องจากปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี ลุกตามผิวดิน กระแส ลมแรงจึงทำให้ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายต่อไม้ทุกชนิด และเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในบริเวณดังกล่าว อย่างไรก็ดีผลการปฏิบัติงานสามารถควบคุม ไฟป่าในพื้นที่ไว้ได้ และทางหน่วยราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า ได้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและค่อยแจ้งเหตุ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก

ภาพจาก กรมการทหารช่าง

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com