วิกฤติแล้ว จอมบึงค่าฝุ่นพิษขึ้นสู่ระดับสีม่วง เกินค่ามาตรฐาน 5 เท่า คนพื้นที่รับกรรมไปเต็ม ๆ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 ทางเวปไซต์ airvisual.com เวลาประมาณ 10.00 น. ได้รายงานปริมาณฝุ่นค่า Pm2.5 และค่า ค่า AQI ตัวเลขที่ใช้เพื่อสื่อสารว่าอากาศมีมลภาวะแค่ไหน หรือค่ามลพิษรวม (ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่นละอองขนาดต่างๆ) ถือได้ว่าในเขตจังหวัดราชบุรี หนักหน่วงมากพอควรเลย

ซึ่งในรายงานผลออกมาน่าตกใจอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตอำเภอจอมบึง ผลออกมาทะยานขึ้นสู่สีม่วงแล้ว โดยมีค่าผลิตเฉพาะ Pm2.5 อยู่ที่ 160 µg/m³ ซึ่งค่ามาตรฐานของอนามัยโลกอยูที่ 25 µg/m³เกินไปถึง 5 เท่า ส่วนค่า AQI ทะยานขึ้นไป 210 เลยกลายเป็นสีม่วง ซึ่งความหมายของสีม่วงก็คือ Very Unhealthy ไม่สมควรออกมาทำกิจกรรมนอกบ้าน

ส่วนในรายงานฉบับดังกล่าว อำเภออื่น ๆ ของจังหวัดราชบุรี จะอยู่ในเกณฑ์สีแดงในทุกอำเภอ อำเภอปากท่อ / วัดเพลง ค่า PM2.5 อยู่ที่ 105 µg/m³ อำเภอดำเนินสะดวก / บางแพ / โพธาราม อยู่ที่ 92 µg/m³ อำเภอบ้านโป่ง อยู่ที่ 80 µg/m³ อำเภอสวนผึ้ง 70µg/m³ และอำเภอเมืองราชบุรี 69 µg/m³

หมายเหตุ ค่ามาตรฐานความปลอดภัยขององค์กรอนามัยโลกอยู่ที่ 25 µg/m³

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com