วอนผู้ใจบุญช่วย "รร.ธรรมจารินี" กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา

แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ขอผู้ร่วมบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวสตรีที่ขาดโอกาสในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาใน”มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา” เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบาก กำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก จากทั่วประเทศได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัย โดยให้รักษาศีล 5และศีล 8 ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ เช้า-เย็นและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนในความดูแลจำนวน 999 คน และกินอยู่ประจำโรงเรียน 800 คนเศษ

ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com