วอนผู้ใจบุญช่วย "รร.ธรรมจารินี" กำลังประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา

แม่ชีอรรณอัมไพ ภาสศักดิ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรีมีความประสงค์ขอผู้ร่วมบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวสตรีที่ขาดโอกาสในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาใน”มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา” เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงที่อยู่ในภาวะยากลำบาก กำพร้า ยากจน ครอบครัวแตกแยก จากทั่วประเทศได้รับการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อมทั้งอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่เยาว์วัย โดยให้รักษาศีล 5และศีล 8 ปฏิบัติธรรมสวดมนต์นั่งสมาธิ เช้า-เย็นและใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ซึ่งขณะนี้มีนักเรียนในความดูแลจำนวน 999 คน และกินอยู่ประจำโรงเรียน 800 คนเศษ

โดยทาง”มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา” ขอความอนุเคราะห์มายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวสตรีที่ขาดโอกาสในโรงเรียนธรรมจารินีวิทยาในนาม ”มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา”หมายเลขบัญชี 721-1-10629-8 ธนาคารกรุงไทย สาขาปากท่อ และธนาคารกรุงเทพ หมายเลขบัญชี 567-0-08770-8 สาขาแยกวังมะนาว กรณีโอนแล้วขอความกรุณาแจ้งกลับทางมูลนิธิฯให้ทราบทุกครั้งโดยส่งสำเนาใบโอนธนาคาร โทรสารและไปรษณีย์เพื่อทางมูลนิธิฯจะส่งใบเสร็จรับเงินไปให้ หากมีความประสงค์จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่”มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา” สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 หมายเลขโทรศัพฑ์ 0-3228-1058 08-9744-8665 โทรสาร 0-3228-2684

ภาพจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี

Loading...
Loading...
ราชบุรีมีดี
จัดทำขึ้นมาเพื่อเผยแผร่ , รวบรวมเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดราชบุรี สามารถส่งข้อมูลได้ทาง rbmeedee@gmail.com