อุตุประกาศเตือน "พายุฤดูร้อน" ราชบุรีคาดร้อยละ 40 เริ่มบรรเลง 4 เมษายน
ราชบุรีมีดี ส่งข้อมูล - ข่าวสาร - ประชาสัมพันธ์ ได้ที่ rbmeedee@gmail.com